ENCIK MOHD ROSSALI BIN MORSALIN
  
rossali[at]skm[dot]gov[dot]my
       
    PENGARAH PENYIASATAN DAN PENGUATKUASAAN        
  staffdiiectory DIREKTORI BAHAGIAN        
             
 

 

Pengenalan
 
Bahagian Penyiasatan dan Penguatkuasaan (BSK) bertanggungjawab ke atas Penguatkuasaan Akta Koperasi 1993 selaras dengan kuasa dan fungsi Suruhanjaya Koperasi Malaysia di bawah peruntukan Seksyen 23, Akta Suruhanjaya Koperasi Malaysia 2007.
 
 
 
Objektif dan Fungsi
 
i.

Menerima dan menyelesaikan aduan-aduan yang diterima mengenai koperasi.

ii.

Menjalankan Pemeriksaan di bawah Seksyen 64, Akta Koperasi 1993 ke atas koperasi, perbadanan berkaitan atau subsidiari-subsidiarinya.

iii.

Menjalankan Siasatan/Inkuari di bawah Seksyen 66, Akta Koperasi 1993 ke atas koperasi dan perbadanan berkaitannya

iv.

Menjalankan Penyiasatan di bawah Seksyen 45, Akta Suruhanjaya Koperasi Malaysia 2007 bagi tujuan tindakan kompaun dan pendakwaan.

v.

Pemantauan Seksyen 67 dan Seksyen 69 Akta Koperasi 1993.

vi.

Menyediakan tawaran kompaun di bawah Seksyen 93 Akta Koperasi 1993.

       
       
       
Organisasi
       

Struktur organisasi Bahagian ini terbahagi kepada 3 unit seperti berikut:

       

Unit Aduan dan Kompaun

i.

Menerima aduan dan menyelesaikan aduan

ii.

Merujuk kes ke Pemeriksaan Seksyen 64 atau Siasatan Seksyen 45 Akta Koperasi 1993 bagi aduan yang berkaitan.

iii.

Merekodan aduan dan mengemaskini status aduan

iv.

Pengendalian maklum balas pelanggan

v.

Kompaun

vi.

Menyemak Pelantikan Anggota Lembaga di bawah subseksyen 43(2), Akta Koperasi 1993

   

Unit Pemeriksaan

i.

Menjalankan pemeriksaan di bawah seksyen 64 dan mencadangkan tindakan perundangan

ii.

Menjalankan operasi penyemakan dan penyitaan dokumen koperasi untuk tujuan pemeriksaan

iii.

Menyediakan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan dan perintah bertulis SKM di bawah Seksyen 67 Akta Koperasi 1993 bagi mengarahkan koperasi mengambil tindakan pembetulan atas kecacatan-kecatatan yang didedahkan dari hasil pemeriksaan

iv.

Menyediakan perintah-perintah SKM untuk tindakan undang-undang(langkah pengawalan) di bawah Seksyen 69 Akta Koperasi 1993.

v.

Menjalankan siasatan/ inkuari di bawah Seksyen 66 Akta Koperasi 1993 dan mencadangkan tindakan perundangan/ pencegahan.

vi.

Memperakukan tindakan penyiasatan atas kes-kes kesalahan serius dan ketidakpatuhan atas perintah-perintah Suruhanjaya

vii.

Menjalankan Pemantauan atas perintah Akta Koperasi 1993

   

Unit Penyiasatan

i.

Menjalankan penyiasatan dan mencadangkan tindakan perundangan.

ii.

Menjalankan operasi penggeledahan dan penyitaan.

iii.

Menangkap atau menyerahkan saman kepada suspek (OKT)

iv.

Menguruskan barang kes, saksi dan memberi keterangan

v.

Mengeluarkan perakuan pelepasan/pelupusan barang kes

vi. Menyediakan atau memperakukan hasil kerja mengikut spesifikasi arahan