<KEKOSONGAN>
  
[at]skm[dot]gov[dot]my
       
    PENGARAH PENGURUSAN MAKLUMAT        
  staffdiiectory DIREKTORI BAHAGIAN        
             
 

 

Latar Belakang
 

Bahagian Pengurusan Maklumat (BPM) telah diwujudkan dengan rasminya pada tahun 2001 selepas penyusunan semula struktur organisasi Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM) seperti mana diluluskan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) pada November 2001.

 
 
 
Objektif
 

Merancang, memajukan, menyelaras dan mengawal penggunaan ICT secara berkesan dari segi perancangan dasar pembangunan Suruhanjaya.

 
 
 
Fungsi Utama
       
i. Pembangunan ICT Suruhanjaya;
ii. Mengurus pangkalan data dan sistem rangkaian bagi Suruhanjaya;
iii. Memberi latihan ICT kepada kakitangan Suruhanjaya;
iv.

Memberi perkhidmatan sokongan operasi ICT.

Bahagian Pengurusan Maklumat terbahagi kepada 3 (tiga) unit iaitu:-

   
1.

Unit Aplikasi Dan Pangkalan Data

 

Merancang pembangunan sistem ICT Suruhanjaya;

 

Mengurus pelaksanaan keperluan sistem maklumat dalam pentadbiran dan pengurusan Suruhanjaya;

 

Mengurus pelaksanaan projek pembangunan dan penyelenggaraan ICT Suruhanjaya;

 

Mengurus keperluan peralatan untuk pembangunan ICT Suruhanjaya;

 

Memberi khidmat nasihat kepada pengurusan Suruhanjaya dalam aspek pembangunan sistem ICT Suruhanjaya;

 

Merancang program dan latihan ICT kepada pegawai dan kakitangan Suruhanjaya;

 

Membuat penilaian kesesuaian perisian ICT untuk kegunaan Suruhanjaya;

 

Memperbaiki sistem ICT Suruhanjaya yang sedia ada bagi menampung keperluan pengguna yang bertambah/ berubah dari semasa ke semasa.

     
2.

Unit Infrastruktur  dan Keselamatan

 

Menyelenggara keseluruhan perkakasan, rangkaian dan perisian ICT Suruhanjaya;

 

Menyelaras dan menentusahkan data-data dengan kerjasama pengguna sistem;

 

Menyediakan 'Hotline' Laporan Kerosakan dan 'Help Desk' bagi penyelenggaraan peralatan ICT Suruhanjaya;

 

Bertanggungjawab ke atas data komunikasi ICT Suruhanjaya;

 

Memberi khidmat nasihat kepada Pengurusan berkaitan sistem maklumat Suruhanjaya.

     
3.

Unit Latihan & Sokongan Operasi

 

Mengurus penyediaan program latihan ICT Suruhanjaya;

 

Merancang pembelian perkakasan dan perisian untuk keperluan latihan ICT;

 

Mengurus pelaksanaan program kesedaran ICT di Suruhanjaya;

 

Mengurus penyelenggaraan teknikal laman web Suruhanjaya;

 

Mengurus persembahan/ aplikasi multimedia;

 

Mengurus penerbitan dokumentasi sistem maklumat.