ENCIK AMRAN BIN ABDUL KADIR
  
amran[at]skm[dot]gov[dot]my
       
    PENGARAH BAHAGIAN PEMBANGUNAN KOPERASI        
  staffdiiectory DIREKTORI BAHAGIAN        
             
 

 

Pengenalan
 
Bahagian ini berperanan meningkatkan pemahaman tentang falsafah, konsep dan prinsip berkoperasi melalui aktiviti-aktiviti pendidikan, pembelajaran dan penerangan. Adalah menjadi dasar bahagian ini untuk menggalakkan satu rangka kerja kerjasama (collaboration) di antara Gerakan Koperasi dengan Kerajaan secara aktif dan meluas untuk mencapai misi tersebut.
   
   
   
Objektif, Tugas dan Fungsi
 

Mengadakan promosi dan pendedahan yang luas mengenai falsafah, konsep dan prinsip berkoperasi kepada masyarakat serta membimbing anggota masyarakat melalui kursus, seminar, ekspo dan pameran;

Menyebarkan maklumat-maklumat bagi meningkatkan imej gerakan koperasi dan kesedaran serta kefahaman masyarakat terhadap faedah-faedah yang boleh diperolehi dari koperasi melalui media massa dan penerbitan seperti risalah, majalah dan advertorial;

Memberi kerjasama dan sokongan kepada koperasi-koperasi agar bergerak berasaskan landasan yang tidak bercanggah dengan peruntukan undang-undang koperasi;

Menjadi penghubung kepada kerjasama Suruhanjaya Koperasi Malaysia dengan organisasi koperasi luar negara serta ICA - (Perikatan Koperasi Antarabangsa);

Meningkatkan pengetahuan dan kesedaran koperasi berkenaan dengan peluang-peluang perniagaan baru yang dapat diterokai oleh koperasi seperti pemborongan dan eko-pelancongan bagi meningkatkan ekonomi koperasi;

Membantu meningkatkan keupayaan koperasi melalui kursus-kursus praktikal, bengkel-bengkel pemantapan dan penubuhan jawatankuasa pakatan strategik dalam bidang-bidang keberhasilan aktiviti ekonomi.