Mengenai Polisi Data Terbuka Kerajaan

Definisi Data Terbuka : Data yang boleh digunakan secara bebas, boleh dikongsi dan digunakan semula oleh rakyat dan agensi Sektor Awam atau Swasta.

Pelaksanaan Data Terbuka Kerajaan bertujuan untuk meningkatkan kualiti dan ketelusan penyampaian perkhidmatan awam terhadap maklumat Kerajaan. Ia juga merupakan salah satu kriteria penilaian global dalam perkhidmatan E-Kerajaan. Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM) dengan kerjasama agensi-agensi di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan (KPDNKK) telah mengambil tindakan mengenal pasti set data bagi pelaksanaan data terbuka dalam setiap bidang perkhidmatan agensi.

Penggunaan data atau penggunaan semula data hendaklah mematuhi terma dan syarat seperti ditetapkan : Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan 1.0

 

Senarai Dataset Terkini

Untuk mendapatkan senarai penuh dataset-dataset yang telah diterbitkan, pengguna boleh merujuk kepada carian berkaitan "koperasi" di laman Data Terbuka Kerajaan Malaysia [http://www.data.gov.my].

Senarai dataset terkini gerakan koperasi di Malaysia adalah sehingga 31 Disember 2015. Senarai tersebut adalah seperti berikut:

 

Bil. Tarikh Terbitan Butiran Dataset Lihat/ Muat turun
01 30-03-2016  Perangkaan Am Pekerja Koperasi Klik Sini
02 30-03-2016  Laporan Perangkaan Am Koperasi Sekolah Mengikut Kumpulan Sasar Klik Sini
03 30-03-2016  Laporan Perangkaan Pekerja Koperasi Mengikut Fungsi Bagi Kategori Bukan Professional Klik Sini
04 30-03-2016  Laporan Perangkaan Am Koperasi Sekolah 2013 Klik Sini
05 30-03-2016  Laporan Perangkaan Am Koperasi Mengikut Kaum Klik Sini
06 30-03-2016  Laporan Perangkaan Am Koperasi Yang Tidak Aktif Klik Sini
07 30-03-2016  Laporan Perangkaan Status Perbandaran Koperasi Klik Sini
08 30-03-2016  Laporan Perangkaan Am Koperasi Dari Tahun 2010-2013 Klik Sini
09 30-03-2016  Laporan Perangkaan Am Koperasi Yang Aktif Klik Sini
10 30-03-2016  Laporan Perangkaan Am Koperasi Peringkat Asas Klik Sini